Generell rådgiving og skolering

Generell rådgivning og skolering innenfor tema kommunal helhetlig ROS i rammen av DSBs veileder.

Utarbeide og gjennomføre tilpassede kurs- og informasjonsmoduler for personell som er involvert i samfunnsikkerhet og beredskap generelt og utarbeidelse av helhetlig ROS spesielt.
Målgrupper kan være politikere, kommuneledelse, prosessansvarlige, prosessmedarbeidere, andre interne og eksterne bidragsytere innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.


Kontakt

epost Finn Ola Heggelund

telefon 924 60 691