Beredskap og øvelser

Beredskapsplaner

Parate AS tilbyr kommunen bistand for utvikling av beredskapsplaner på alle nivå.

Vi har god oversikt over hva som formelt kreves av en beredskapsplan. Vi har også en praktisk tilnærming til hvordan beredskapsplaner bør utformes for å være et godt verktøy for brukerne. Vi bistår med veiledning, prosess- og prosjektledelse når kommune, sektor eller enhet gjennomgår sitt berdskapsplanverk. Dette kan inkludere møteledelse, sekretariatsfunksjoner og utarbeide dokumentasjon.

Kommunens egne medarbeidere og samarbeidspartnere har den beste praktiske innsikt i relevant beredskapsstatus for kommunen. Våre tjenester gir kommunen den ekstra kapasitet den trenger for å samordne og bruke denne kunnskapen. Sluttproduktet blir en oversiktlig og praktisk utformet beredskapsplan som tilfredsstiller de krav som er satt.

Øvelser

En viktig del av å imøtekomme forskrift om kommunal beredskapsplikt er at beredskapsplanene øves jevnlig. Øvelsesadministrasjon kan til dels være arbeidskrevende og vi kan bistå ved planlegging, organisering/gjennomføring og evaluering alle typer øvelser innenfor beredskapsfeltet. Bistand kan også være aktuelt for å gi kommunene et økt eget øvingsutbytte ved deltakelse i Fylkesmannens- eller andre større øvelser.
Ofte kan det være en fordel å få kommunens systemer evaluert av krefter utenfra.

Parate AS er fleksible og tilpasser sine leveranser etter kommunens behov og den tidsplan som ønskes for gjennomføringen.
Parate AS vil være en aktiv deltaker og bidragsyter i analyser og prosesser.

Parate AS kan også være rådgiver i annen beredskapsrelatert samfunnsplanlegging.