Planlegging

Etablering av et system for informasjonssikkerhet krever aktiv deltakelse fra mange medarbeidere. En avgjørende forutsetning er at etableringen er forankret i kommunens ledelse.t Noen av medarbeiderne vil være nøkkelpersoner i å utarbeide og iverksette systemet og alle som behandler informasjon må kjenne systemet og bruke det for at det skal virke.

I planleggingsfasen kan våre medarbeidere bidra med forslag til organisering og utkast til planlegging av prosessen.  Ved behov kan vi gjennomføre orienteringer for grupper av ledere, nøkkelpersoner og ansatte.


Kontakt

epost Sverre Holm

telefon 467 98 120