Planlegging og forarbeid; rådgiving og praktisk bistand for kommuneledelsen 

  • Introduksjonskurs
  • Utarbeide forslag til mandat, gjennomføringsplan, organisering, deltakere og tidsplan
  • Ha ansvar for prosess- og møteledelse for deler eller hele prosessen og analysen.
  • Ivareta sekretariatsfunksjon ved innhenting av informasjon og beskrivelse av kommunen. Bidra med kompetanse om og innhenting av informasjon fra aktuelle eksterne kilder.

Kontakt

epost Finn Ola Heggelund

telefon 924 60 691