Gjennomføring

Når et system for informasjonssikkerhet skal etableres eller gjennomgå en større revisjon er erfaringen at det bør gjennomføres som et prosjekt.
Våre medarbeidere kan delta i prosjektgruppen etter kommunens ønske.  Rådgiver- og sekretariatfunksjoner er oppgaver som passer godt for eksterne bidragsytere. Hvis kommunen ønsker størst mulig erfaringsoverføring og kompetanseoppbygging internt bør prosjektleder være en kommunal medarbeider.

Selve systemet dokumenteres i forskjellige typer dokumenter.  Datatilsynet foreslår å bruke begrepene styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter.
I arbeidet med å utarbeide disse dokumentene kan våre medarbeidere støtte og avlaste prosjektleder samt ivareta sekretariatoppgavene i prosjektet. En viktig del av arbeidet er å utarbeide utkast til komplett dokumentasjon. Parate har også verktøy som kan brukes for å få en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles og verktøy for å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger.


Kontakt

epost Sverre Holm

telefon 467 98 120