Styrende dokumenter

De styrende dokumentene bør inneholde

  1. en overordnet policy for informasjonssikkerhet i kommunen 
  2. generelle retningslinjer og tidfesting av aktiviteter som skal gjennomføres
  3. sikkerhetsorganisasjonen med den enkeltes ansvar og myndighet
  4. oversikt over hvilken informasjon som behandles i kommunen.

Kontakt

epost Sverre Holm

telefon 467 98 120