System for informasjonssikkerhet

Et system for informasjonssikkerhet skal sørge for at kommunen har

  1. oversikt over hvilke plikter som gjelder ved behandling av personopplysninger
  2. vet hvordan personopplysninger behandles og sikres
  3. inneholder godkjente rutiner for behandling og sikring av personopplysninger
  4. mekanismer for å sørge for at rutinene blir fulgt opp av alle ansatte.

Normen versjon 6.0, Forsiden til .pdf utgaven

Parate kan assistere kommunen med kapasitetskrevende prosesser og sekretariatoppgaver for å etablere et system for informasjonssikkerhet.  Vi har erfaring med å bruke og tilpasse metoden i Datatilsynets veileder til kommunen, supplert med resultater fra Direktoratet for forvaltning og IKT sitt arbeid med å videreutvikle et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet tilpasset det offentlige. For de systemene innen helse og omsorg som skal knyttes til Norsk helsenett er Helsedirektoratets "Norm for informasjonssikkerhet" styrende.

Les mer om hva vi kan bidra med om

  1. Generell rådgiving
  2. Planlegging
  3. Gjennomføring
  4. Oppfølging

Kontakt

epost Sverre Holm

telefon 467 98 120