Oppfølging

Oppfølgingen av et system for informasjonssikkerhet består av flere typer tiltak:

  • Forankring og utdanning
  • Daglig oppfølging
  • Ledelsens gjennomgang
  • Vurdere å opprette personvernombud

Våre medarbeidere kan bidra med forslag til planer og delta i aktiviteter som legger grunnlaget for at systemet blir brukt på riktig måte i hele kommunen.
Den daglige oppfølgingen bør ligge i kommunen. Våre medarbeidere bidrar gjerne som diskusjonspartner for den eller de som er ansvarlige for informasjonssikkerhet og kommunens informasjonseiere.
Før ledelsens periodiske  gjennomgang av informasjonssikkerhet i kommunen må status utarbeides og systemet analyseres. Våre medarbeidere kan bidra med friske øyne på hvordan systemet virker og utarbeide eventuelle forslag til justeringer.


Kontakt

epost Sverre Holm

telefon 467 98 120