Gjennomføring; rådgiving, prosessledelse og aktiv bidragsyter

  • Være prosess og møtelder.
  • Være rådgiver og ha sekretariatsfunksjon ved identifisering av uønskede hendelser, fokusområder og framtidig sårbarhet. 
  • Utarbeide og administrere interaktivt program for å forberede, effektivisere og forankre prosessen hos utvalgte bidragsytere. 
  • Gjennomføre kurs i bruk og utfylling av analyseskjemaet og være rådgiver og aktiv bidragsyter i prosessen. Herunder ha sekretariatsfunksjon i dette arbeidet og ferdigstille skjema iht. maler gitt i veileder. 
  • På grunnlag av resultater og informasjon fra analyseskjemaene og kommunebeskrivelsen. utarbeide en fremstilling av sårbarhetsbildet og utarbeide en oversikt over foreslåtte tiltak.
  • Sammenstille analysene og produsere endelig ROS dokument.

Kontakt

epost Finn Ola Heggelund

telefon 924 60 691