Oppfølging i kommunen

  • Sammen med prosjektleder utforme forslag til målsettinger for samfunnssikkerhet i kommuneplaner.
  • Bidra ved oppdatering av beredskapsplaner med basis i nye tiltak anbefalt i helhetlig ROS.

Kontakt

epost Finn Ola Heggelund

telefon 924 60 691