Om Parate

Parate AS

Parate AS ble etablert i 2015. Våre konsulenter har kompetanse, erfaring og verktøy til å bistå kommuner og fylkeskommuner i å gjennomføre og dokumentere forpliktelser etter sivilbeskyttelsesloven og personopplysningsloven. Vi kan bistå i prosjekt-, prosess- og sekretariatsfunksjoner samt dokumentasjonsoppgaver.

Tjenesteporteføljen er fleksibel, innrettes etter den enkelte kommunes behov og gjøre størst mulig bruk av den kunnskap og de ressurser kommunen allerede har.

Kontakt en av våre medarbeidere for utdypende informasjon om hva vi kan bidra med. 

Kunder

Vestby kommune
Lørenskog kommune
Oppland fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
Moss interkommunale brannvesen
Lier kommune
Midtre Gauldal kommune